Współpraca

Współpraca

Przy modernizacji hali pod nowy proces technologiczny nawiązaliśmy współpracę z PINETTE EMIDECAU IMDUSTRIES – liderem w produkcji maszyn do obróbki kompozytów i blach. Z firmą DONALDSON – producentem systemów filtracyjnych oraz z firmą SIDASA ENGINEERING, producentem maszyn do wykańczania powierzchni. Nasze prace obejmowały wykonywanie konstrukcji stalowych, specjalistyczne prace spawalnicze, wykonywanie przejść technologicznych w ścianach hali, montaż kominów i izolacji cieplnych, wykonanie instalacji sprężonego powietrza oraz wielu innych prac dodatkowych.