Realizacja innowacyjnego projektu przenośników łańcuchowych do załadunku i rozładunku butli gazowych – Polski Gaz.

Zobacz wszystkie realizacje

Projekt przenośnika łańcuchowego do załadunku i rozładunku butli gazowych jest autorską koncepcją właściciela firmy ALMA – Aleksandra Łydka. Zlecenie obejmowało zarówno fazę koncepcyjną, projektową, produkcyjną, jak i montaż urządzenia u klienta. Unikalność podajnika polega na konstrukcji (dwa człony ruchome, transport pochyły butli, przesuw w głąb samochodu) oraz adaptacji w zaistniałej infrastrukturze (dotychczasowe przenośniki zainstalowane w posadzce zakładu produkcyjnego). Dolny człon przesuwa się w przenośniku zamontowanym w posadzce, natomiast drugi transportuje butle na wysokość burty załadunkowej samochodu ciężarowego. Operator ma możliwość sterowania przenośnikiem przesuwając go w zakresie całej szerokości samochodu. Urządzenie pracuje w strefie zagrożonej wybuchem, zatem zostało wykonane z należytą precyzją, z zastosowaniem technologii EX.