Modernizacja mieszalni farb i lakierów w Plastic Omnium Auto – Gliwice.

Zobacz wszystkie realizacje


Zakres prac obejmował demontaż konstrukcji mieszalni, bez konieczności rozbioru instalacji pneumatycznej oraz przewodów doprowadzających i odprowadzających farby i lakiery do kabin lakierniczych. Zaczęto od zdemontowania wszystkich urządzeń mieszalni, następnie zostały one podwieszone do tymczasowej konstrukcji. Kolejnym etapem była budowa konstrukcji nośnej oraz konstrukcji wewnętrznej mieszalni. Całość została zabezpieczona przeciwpożarowo materiałami wysokotemperaturowymi, uzyskując dwugodzinną ognioochronność. Następnie zamontowano: nowe przewody pneumatyczne, przewody doprowadzające farby i lakiery oraz podłogę i ściany z blachy kwasoodpornej. Ponadto została wykonana nowa instalacja wentylacyjna wraz z centralą zapewniająca stałą wilgotność i temperaturę wewnątrz mieszalni. Końcowym etapem było ponowne zamontowanie urządzeń oraz przeniesienie maszyn z innej lokacji. Niewątpliwym wyzwaniem podczas modernizacji lakierni był bardzo napięty harmonogram prac.