Projekt, wykonanie i montaż włazu serwisowego w poszyciu dachu hali przemysłowej

Zobacz wszystkie realizacje

Prace obejmowały wykonanie włazu technicznego, umożliwiającego serwis i konserwację maszyny znajdującej się wewnątrz hali. Szczególnie ważne było zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości ponieważ właz został wmontowany w konstrukcję dachu. Prace przebiegły dwuetapowo. W pierwszym etapie została przygotowania i zamontowana konstrukcja nośna włazu a dopiero po tych pracach wycięto otwór w dachu i zamontowano klapę. Wszystkie elementy i połączenia odpowiednio uszczelniono. Pracę musiały przebiegać bardzo szybko (warunki atmosferyczne na zewnątrz hali)
i precyzyjnie (specjalistyczna maszyna pod włazem).