Projekt nowego procesu technologicznego do produkcji kompozytów węglowych – etap 4

Zobacz wszystkie realizacje

Kolejny etap modernizacji obejmował zamontowanie przez firmę Pinette Emidecau Industries prasy oraz towarzyszących jej pomostów, antresoli i pomieszczeń na roboty. Wykonywane były również wycięcia w posadzce, w których zamontowano podtorze do wózków transportujących formy. Powstał także magazyn wysokiego składowania oraz pomieszczenie filtrów. Oby dwóch konstrukcji szkielet to konstrukcja stalowa a ściany oraz dach wykonane są z płyt warstwowych. W tym etapie zamontowano również system filtrów dostarczonych przez firmę Donaldson oraz piec do wygrzewania gotowych elementów. Rozwiązanie to pochodziło od firmy Sidasa.