Projekt nowego procesu technologicznego do produkcji kompozytów węglowych – etap 2

Projekt nowego procesu technologicznego do produkcji kompozytów węglowych – etap 2

Prace przy projekcie nowego procesu technologicznego do produkcji kompozytów węglowych ciągle trwają. Udało nam się zakończyć już drugi etap robót. Prace wiązały się z wykonaniem wykopów oraz fundamentów pod prasę hydrauliczną, montażem 12-metrowych płyt warstwowych oraz wykonaniem i montażem jezdni podsuwnicowej, docelowo ważącej 120 ton. Zapraszamy do galerii !