Projekt nowego procesu technologicznego do produkcji kompozytów węglowych – etap 2

Zobacz wszystkie realizacje

Prace przy projekcie nowego procesu technologicznego do produkcji kompozytów węglowych wciąż trwają. Zakres czynności wykonanych w drugim etapie robót był bardzo szeroki i obejmował wykonanie wykopów oraz fundamentów pod prasę hydrauliczną. W związku z tym, iż sam wykop miał głębokość 5m., należało wykonać wszystkie czynności przygotowawcze, aby nie naruszyć konstrukcji hali. Równolegle montowano 12-metrowe płyty warstwowe, tworzące ściany działowe wydzielonej części hali. Najpoważniejszym wyzwaniem na tym etapie, było wykonanie konstrukcji jezdni podsuwnicowej oraz jej montaż. Cała konstrukcja po zmontowaniu waży ok. 120 ton. Prace wymagały niezwykłej precyzji, ponieważ wszystkie elementy powstawały oddzielnie.