Projekt nowego procesu technologicznego do produkcji kompozytów węglowych – etap 1

Zobacz wszystkie realizacje

Rozpoczęliśmy realizację projektu nowego procesu technologicznego do produkcji kompozytów węglowych. W pierwszym etapie, prace koncentrowały się nad przygotowaniem stóp fundamentowych pod suwnicę. Na tę część robót składało się wykonanie wykopów, uzbrojenie konstrukcji, przygotowanie mark pod słup suwnicy oraz zalanie wymienionych elementów odpowiednio wytrzymałym betonem. Równolegle prowadzono prace związane z postawieniem konstrukcji ścian działowych. Obejmowały one wykonanie konstrukcji zarówno spawanej, jak i skręcanej z hebów oraz profili zamkniętych. Ponadto pomalowano całą konstrukcję oraz przygotowano ją pod montaż płyt warstwowych.