Przeniesienie linii do produkcji pianek z Austrii do Polski – Etap 2 Montaż

Zobacz wszystkie realizacje

To bardziej skomplikowany i obarczony ryzykiem etap pracy, ponieważ infrastruktura hali nie została jeszcze ukończona. Na początku antresolę poddano kompletnej modernizacji i rozbudowie. Kolejną fazą prac był montaż torowiska oraz pełnej instalacji elektrycznej. Wykonaliśmy nowy system wentylacji, instalację wody lodowej, zabudowę linii z blach oraz nowe pomieszczenie chemii z płyt warstwowych.