Przeniesienie linii do produkcji pianek z Austrii do Polski – Etap 1 Demontaż

Zobacz wszystkie realizacje

Prace polegały na kompletnym zdemontowaniu istniejącej linii pod względem mechanicznym oraz elektrycznym. Przeniesiona została również cała technologia chemiczna wraz z infrastrukturą.